14.07.2024

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. մայիսյան 14-րդ հավաք

Մայիսի 13-17

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը բաղկացած է երկու մասից՝ երգուսուցում,  պարուսուցում:

Ընդհանուր պարապմունքը կազմակերպվում է առանց վարողների, յուրաքանչյուր հատված՝ նշված պատասխաատուների համակարգմամբ:

Երգարան- պատասխանատու՝ Հասմիկ Մելքոնյան

Հարսանեկան ծեսին ընդառաջ

Համբարձման ծեսին ընդառաջ

«Համբարձում յայլա»

«Հեյ իմ Նազան»

«Վիճակի երգ»

«Հոյ, Մայրամա, Մայրամա»

«Զուլո»

«Համբարձման անուշ գիշեր»

«Մոկաց հարսներ»

«Աղջկերք, պար բռնեցեք»

«Պսակ, պսակ»

«Այն վերի գլխախնձոր»

«Ծառ ծաղկեցավ»

«Սաթոյին գովելու համար ենք եկել»

«Զնկլիկ»

Պարուսուցում- պատասխանատու` Հայարփի Անանյան

Փափուռի

Բուլուլ

Տալ- տալա

Շավալի Խոշ Բիլազիգ

Սեբաստիո

Լուտկի

Ֆնջան

Իշխանաց պար