14.08.2022

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ընդհանուր պարապմունքի ծրագիր

30.10

Պարուսուցում՝ Սաշա Սարգսյան

 • «Ֆնջան»
 • «Նարե»
 • «Պուդուդի ջամբարամի»

31.10

Պարուսուցում՝  Սաշա Սարգսյան

 • «Ֆնջան»
 • «Նարե»
 • «Պուդուդի ջամբարամի»

1.11

Պարերգի ուսուցում՝ Աննա Երիցյան

 • «Լաչինու Մանան»
 • «Լեն թուփ ու կանաչ տերև»

2.11

Պարերգի ուսուցում՝ Աննա Երիցյան

 • «Լաչինու Մանան»
 • «Լեն թուփ ու կանաչ տերև»

2.11

Պարատուն՝ Աննա Երիցյան, Սաշա Սարգսյան

 • «Լաչինու Մանան»
 • «Լեն թուփ ու կանաչ տերև»
 • «Ֆնջան»
 • «Նարե»
 • «Պուդուդի ջամբարամի»