01.12.2022

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ընդհանուր պարապմունքի պատասխանատուներ. 29.05.2017թ.- 09.06.2017թ.

Մայիսի 29

Նաիրա Հարութունյան, Ալինա Թումասյան և սովորողներ

 

Մայիսի 30

Ռոզա Գսպոյան, Միքայել Ղազարյան և սովորողներ

 

Մայիսի 31

Ալեքսանդր Սարգսյան և սովորողներ

 

Հունիսի 1

Նելի Փիլոյան, Մարինե Մկրտչյան և սովորողներ

 

Հունիսի 2

Նելի Փիլոյան, Մարինե Մկրտչյան և սովորողներ

 

Հունիսի 5

Անդրանիկ Մանուչարյան, Գոհար Դանիելյան և սովորողներ

 

Հունիսի 6

Հասմիկ Սիմոնյան, Անդրանիկ Մարգարյան

 

Հունիսի 7

Ալեքսանդր Սարգսյան և սովորողներ

 

Հունիսի 8

Անդրանիկ Մանուչարյան, Ռոզա Գսպոյանև սովորողներ

 

Հունիսի 9

Անդրանիկ Մանուչարյան, Ռոզա Գսպոյանև սովորողներ