26.05.2024

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Արտադրական ուսուցում

Ինպե°ս պատրաստել կաթնաշոռ

Աշոտ Սարգսյանը, ով սովորում է 7-րդ դասարանում, կենսաբանության դասաժամերին ուսումնասիրելով ,,Բակտերիաներ,, թեման, որոշեց իր ընտանեկան դպրոցում կաթնաշոռ պատրաստել:

Տնական մածուն

7-րդ դասարանի սովորող Սամվել Աբգարյանը ներկայացնում է բակտերիաների դերը կաթնամթերքի արտադրության մեջ: Տեսանյութը ուսումնական նյութ է այլ սովորողների համար։

Կաթնամթերքի արտադրություն

7-1 դասարանի սովորող Ռոզա Մովսիսյանը իր ընտանեկան դպրոցում իրականացնում է կաթնամթերքի արտադրություն: