03.02.2023

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Միջին դպրոցի առօրյան

Մանկավարժական ճամբարը շարունակում է ակտիվորեն նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին: Իրականացվում են բակային աշխատանքներ, կաբինետների մաքրություն, նախապատրաստում, մանկավարժական, մասնագիտական հավաքներ, ընդհանուր պարապմունք-հավաքներ, ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր, ուսումնական ծրագրերի լրամշակումներ և այլ անհատական, խմբային աշխատանքներ: