14.07.2024

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

«‎Մաթեմատիկա» ամսագիրը հրավիրում է

Հարգելի՛ սովորող, «‎Մաթեմատիկա» ամսագիրը սիրով հրավիրում է «‎Մխիթար Սեբաստացի»
կրթահամալիր՝ մասնակցելու ամառային ուրախ մաթեմատիկական ճամբարի։