03.12.2021

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Իրանական ուտեստի պատրաստում

Միջին դպրոցի սովորող Դերիկ Փոլադյանը պատրաստում է իրանական ուտեստ «Շոլեզարդ» և ներկայացնում ընթացքը։