01.12.2022

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Արագածոտնի մարզ կատարած հայրենագիտական ճամփորդության նախագիծ-ամփոփում

Ուսումնական ճափորդության նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել տվյալ շրջանի բնական միջավայրին, տեղանքի պատմամշակութային կոթողներին և ծանոթացնել տվյալ շրջանի տարածքի հետ առնչվող պատմական անցքերին: