Գարնանացան և բակային աշխատանքներ

«Կրթական պարտեզ»

Տեխնոլոգիայի դասաժամին սովորողները Միջին դպրոցի ներքին բակում իրականացրեցին բակային աշխատանքներ և սերմնացան։ Տարածքը փորելուց և մաքրելուց հետո ցանեցինք՝ ցորեն և վայրի կակաչ։

Հայտնել կարծիք