7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ. ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Հայոց լեզու, գրականություն
Հանրահաշիվ, երկրաչափություն
Ռուսերեն
Անգլերեն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Քիմիա
Ֆիզիկա
Պատմություն

Թողնել պատասխան

Կարծիք
Անուն*
Էլ․ փոստ*
Կայք*