26.05.2024

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ներքին իրավական ակտեր

Ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Գնահատումը կրթահամալիրում

Ներառական կրթության իրականացումը կրթահամալիրում

Երկարացված օրվա կազմակերպում

Ակումբային գործունեությունը կրթահամալիրում

Սովորողների տեղափոխման կազմակերպում. երթուղիներ

Ուսումնական պլանի կազմակերպման կարգեր 

Հիմնական դպրոցում սովորողի դպրոցական և տնային աշխատանքը 

Ուսումնական տեղեկատվության էլեկտրոնային գրանցում

Ծնողական սեմինար-խորհրդատվական ժամ կազմակերպելու և անցկացնելու կարգ Միջին դպրոցում

Սովորողների ուսումնական գործունեությանն առնչվող այլ կարգեր

Կրթահամալիրի աշխատողի աշխատանքի (պաշտոնի) նկարագրություն

Կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնների, ծառայությունների աշխատակարգեր