Ընտրությամբ գործունեություն

Միջին դպրոցում 2021-2022 ուստարվա ուսումնական առաջին շրջանում սովորողի ընտրությամբ դասընթացների, սովորողի ընտրությամբ գործունեության ծրագրեր

Ընտրությամբ գործունեության խմբեր

Օտար լեզուներ

Տեխնոլոգիա, արվեստ

Բնագիտական առարկաներ