Զարգացման ծրագիր

Կառուցվածքը․

Նախաբան։

Ուսումնական հաստատության ֆիզիկական միջավայր։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում։

Ընդունելություն։

Ուսումնական հաստատության սովորողներ։

Ուսումնական հաստատության ծնողներ։

Ուսումնական հաստատության դասավանդողներ։

Ուսումնական գործընթաց՝ ուսումնական պլաններ, կարգեր, առարկայական ծրագրեր, ուսումնական նյութեր։

Ուսումնական հասատությունը հեղինակային կրթական ծրագրերի տարածող, կրթական փոխնակումներ։

Ուսումնական հաստատության կրթական գործընկերներ։

Ուսումնական հաստատության ֆինանսական միջոցները։

Զարգացմանն ուղղված հարցադրումներ։

Զարգացումն ըստ դասավանդողների մշակումների։

Կրթական ծրագրի իրականացման ցուցանիշներ։

Զարգացման ծրագրին ուղղված առաջարկների առցանց թերթիկ։

Զարգացման ծրագրի հանրայանցման, քննարկման, լրամշակման, զարգացման փուլ։ Աշխատանքի ժամանակացույց, ուղղություններ։

Օգտագործված աղբյուրներ։