Դասավանդողների բլոգներ

 

Դպրոցի ղեկավար

Լուսինե Բուշ

Կազմակերպիչներ

Հայոց լեզու

Հասարակագիտություն

Երաժշտություն

Անգլերեն

Ռուսերեն

Ֆրանսերեն

Վրացերեն

Իսպաներեն

Պարսկերեն

Իտալերեն

Մաթեմատիկա

Ֆիզիկա

Քիմիա

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

Ռոբատաշինություն

Տեխնոլոգիա

Նկարչություն

Գագիկ Չարչյան

Կարեն Մկրտչյան

Մարզիչներ

Երկարացված օրվա կազմակերպիչ