Պարատուն-պարուսուցում ընդհանուր պարապմունք Մայր դպրոցում

Ընդհանուր պարապմունք Պատումներ

Ընդհանուր պարապմունքի նախագիծը կազմվում է ըստ նախագծային խմբերի. մարզադաշտեր` 8 և 10-րդ դասարանների խմբեր, մայր դպրոցի նախասրահ` 7-րդ դասարանի խմբեր, Մարմարյա սրահ` 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ դասարանների խմբեր:

ավելին